fbpx
Navigace

Jak objednat loďJak objednat loď

Úhrada zálohy

50% z ceny pronájmu lodě do týdne od objednání. Lze platit buď přímo v EUR, nebo v Kč dle předem domluveného kurzu.

Úhrada doplatku

Zbylá část ceny nájmu lodě – nejčastěji 30 dní před vyplutím.
Vystavení předběžného seznamu posádky – „Crew Listu“

Výměna valut

Lze snadno na místě, ale je dobré mít sebou Eura, jsou velmi často použitelné pro placení poplatků na dálnicích a v restauracích. Vhodným řešením je rovněž výběr Kun přímo z bankomatu v Chorvatsku – závisí samozřejmě na poplatcích Vaší banky.

Kauce/depozit

Vratná záloha placena nejčastěji v hotovosti v EUR nebo blokací na platební kartě, při přejímce lodě. Pozor, odblokace kauce může trvat i několik týdnů, nejde o zlý úmysl chorvatské charterovky, ale o administrativní proceduru vydavatele karty. Nezbytná administrativa v maríně: úhrada poplatku zvaného „transit log“ (obvykle kolem 130 – 250 EUR – servisní poplatky za služby v marině a závěrečný úklid a turistickou taxu, např. v Chorvatsku je to 1 EUR na osobu a den.

Jak zaplatím za loď (charter)?

Všechny platby je nejlepší provést převodem na účet dle platebních instrukcí na smlouvě o charteru.
Nejlépe ve dvou úhradách (50% + 50%) v závislosti na datu vašeho charteru.
POZOR! Při delším prodlení platby se může stát, že charterový partner loď bez náhrady zruší rezervaci a prodá loď někomu jinému.

Kde bych měl kotvit? V marině nebo v jiných přístavech?

Pokud má loď plnou baterii, máte dostatek jídla a vody, můžete strávit noc na širém moři nebo přírodním kotvišti. Každopádně si vždy zkontrolujte předpověď počasí!
Pokud využijete služeb našeho kapitána, naplánujte s ním dopředu vhodná místa v závislosti na počasí, stavu lodi a posádky. Kapitán má vždy poslední slovo při změnách plánu v souvislosti s aktuálním i předpovězeným počasím.

Je možné změnit posádku na lodi během charteru?

Ano, je to možné. Jen je potřeba to oznámit předem, abychom mohli upravit seznam posádky a předat nové informace kapitanátu. Samozřejmě je to bez poplatku. V případě žádosti o úklid, nebo výměnu prostěradel a povlečení zde poplatek je.

Kdy mám předložit seznam posádky (Crew list)?

Několik dní před odjezdem. Po domluvě s kontakní osobou z naší společnosti budete požádáni o zaslání informací ohledně osob, kterých se charter týká. Buď vyplníte předem zaslaný excelový dokument, nebo, v případě Chrvatska stále častější, on-line crewlist.

Je zde možné převzít loď dříve než v domluvený čas?

Takzvaný early check-in je možné dokoupit, nicméně v plné sezóně jej společnosti příliš nenabízejí. Ovšem pokud přijedete do maríny brzy, rozhodně se zeptejte v kanceláři, je možné, že vám zajistí rychlejší odbavení. Jestli máte v plánu přijet dříve než v domluvený čas, kontaktujte nás prosím 24 hodin předem. My vám sdělíme jestli je možné si loď vyzvednout dříve.

Komu se ohlásit po příjezdu do maríny?

Každá charterová společnost má v maríně svoji kancelář a odpovědnou osobu. Včas budete informováni, na koho se můžete v místě obrátit. Před plavbou vám zašleme tzv. base info s kontakty nebo odkaz na web společnosti od níž máte loď pronajatou.

Jaké doklady potřebuji na doložení rezervace charteru?

Určitě nezapomeňte na doklad totožnosti, voucher k charteru – smlouvu se Seawolf, kapitánskou a radiokomunikační licenci.

Jaké je adresa poskytovatele charteru?

Adresu a jiné důležité informace vám zašleme mailem po ověření rezervace charteru.

Je poblíž maríny možnost parkování?

Ano, hlídané parkoviště bývá před marinou. Cena parkovného je různá, přibližně 7 EUR za den.

Je poblíž maríny nějaký supermarket?

V okolí každé mariny je menší obchůdek se základním sortimentem. Dále pak v blízkém okolí obvykle naleznete klasický supermarket, pekárnu.

Jaké jsou postupy při potvrzení rezervace v marině?

Po příjezdu do mariny se nahlašte u příslušné charterové společnosti . Dále je nutné zaplatit transit log, turistickou taxu, deposit (nebo pojistku depositu), ukazát kapitánskou a radiokomunukační licenci, potvrdit seznam posádky (crew list) a podepsat předávací protokoly. Obdržíte seznam věcí na palubě . Poté s technickým zástupcem charterové společnosti půjdete zkontrolovat loď, zda vše na seznamu vybavení lodi souhlasí se skutečným vybavením lodi a je v dobrém stavu. Po zkontrolování a souhlasu obou stran, že je vše v pořádku, si vyzvednete všechny příslušné dokumenty a podpisem zúčastněných stran. Tím proces check-in končí a vy můžete odplout.

Je potřeba vzít si s sebou kapitánskou licenci na potvrzení rezervace?

Ano, kapitánksou licenci je potřeba mít s sebou za všech okolností.

Jaké jsou podmínky zaplacení depositu (bezpečnostní zálohy) za loď?

Deposit se skládá v hotovosti nebo blokací na kartě (je potřeba si tuto možnost potvrdit). Cena depositu je zobrazena na platném ceníku a ve smlouvě se Seawolf. Deposit za charter na regatě bývá dvojnásobný.
Deposit je většinou možné pojistit a tento se pak neskládá.

Je zde možnost pojištění depositu?

Ano, tato možnost zde je. Možnosti a podmínky pojištění depositu pro vás zjistíme při objednávce charteru, platba proběhne na místě při převzetí lodi.

Kdy můžeme zaplatit pojištění depositu?

V případě zájmu o pojištění, je dobré dojednat předem, aby charterová společnost pro vás měla připravenou smlouvu. Podpis smlouvy a platba probíhá na místě při převzetí lodi.

Je u Vás možné uplatnit soukromé pojištění?

Ne, soukromé pojištění u nás není možné uplatnit.

Co pojištění zálohy pokrývá?

Pokrývá veškerá poškození lodě (obvykle kromě plachet…) a ztrátu vybavení (dinghy, fendry)

Co pojištění zálohy nepokrývá?

Není v něm zahrnuto poškození plachet a ztráta lodi (potopení).

Co bychom měli udělat dále po vyřízení veškeré dokumentace?

Nyní proběhne detailní instruktáž na lodi s pověřenou osobou z maríny. Po podrobné instruktáži si osobně zkontrolujte ověřovací seznam věcí na palubě lodi. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, poškození nebo nepřítomnosti dané věci na palubě, kontaktujte příslušnou osobu.

Kdy obdržíme dokumenty od lodi?

Po podrobné instruktáži od příslušné osoby a potvrzení ověřovacího seznamu věcí.

Kdy je potřeba navrátit loď?

Lodě se do domovské mariny vrací v pátek večer tak, aby loď mohla být prohlédnuta potápěčem, zkontrolována pracovníky mariny a aby mohla být případně připravena pro dalšího klienta. Na lodi je možné přenocovat do soboty. Loď je však nutné opustit v sobotu ráno zpravidla do devíti hodin.

Jak je to s palivem?

Při detailní instruktáži a kontrole vybavení lodi je dobré si zkontolovat stav paliva. Palivová nádrž by mělo být vždy plná. Jak při převzetí tak při odevzdání lodě v marině. Pokud palivová nádrž při převzetí lodě nebude plná, kontaktujte zástupce charterové společnosti. Při předávání lodě na konci vašeho charteru je povinost doplnit palivo (což zahrnuje i rezervní palivovou nádrž, v případě že jste ho použili). Pokud palivo nebude doplněno, zaúčtujeme vám současnou cenu paliva + 50 Eur servisního poplatku za doplnění paliva.


Užitečné informace