Navigace

Vyplouváme

Vyplutí

Obvyklá oficiální doba je cca 17:00 v sobotu, zřídka se dá vyplout dříve. Vše záleží na pořadí lodí při přejímání a úklidu, loď se musí vyčistit a zkontrolovat pro následujícíjí charter.

Návrat do maríny

Oficiální doba vrácení lodě je 9:00 opět v sobotu. Většina společností má v podmínkách připlutí do přístavu už v pátek před setměním. Charterové společnosti se tím jistí, že se pár hodin před navrácením lodě, nevyskytnou nějaké zásadní problémy pro které by se zpozdila příprava pro další turnus. Pobyt v domovské maríně není zpoplatněn a vždy je tam nějaká restaurace k oslavě ukončení plavby.

Co dělat v případě poškození nebo technických problémů na lodi?

V případě poškození nebo technických problémů kontaktujte příslušnou osobu v maríně.

Co když si všimneme nějakého poškození na lodi během plavby?

V případě že jste přehlédli nějaké poškození během kontroly plavidla, máte možnost ještě do 24 hodin od potrvzení registrace, tento problém nahlásit, popřípadně zavolat nebo kontaktovat dannou osobu.

Jak připravíme loď na odevzdání v maríně na konci charteru?

Dobré je se řídit pokyny v průvodci ,,Rychlé a jednoduché instrukce,, ( QUICK and EASY instructions), které se nachází na každé lodi. V případě, že jste si během plavby všimli, že nějaká věc chybí, je poškozena nebo nefunguje, prosíme Vás, aby jste to při předání oznámili příslušné osobě charterové společnosti. Pokud jste během charteru něco vyměnili, prosím informujte o tom charterovou společnost .

Při opouštění plavidla si prosím znovu zkontrolujte veškerou loď včetně skřínek, šuplíků, atd…, aby jste se ujistili, že jste na lodi nic nezapoměli.

Odevzdání lodě + vrácení kauce

Dodatečné příplatky za nadstandard: pojištění kauce, spinakr, přívěsný motor a pod. Zde se rovněž nabídka liší u konkrétních lodí (resp. v našem případě provozovatelů v konkrétních marínách), proto i tento fakt je vhodné uvážit, protože někteří provozovatelé poskytují např. přívěsný motor ke člunu zdarma, nebo mají stání v marínách za polovinu ceny a pod.


Užitečné informace